Novo pritrjevanje

Lorem Ipsum je slepi tekst, ki se uporablja pri razvoju tipografij in pri pripravi zaipravi za ipravi za

Sidrenje ograje

Lorem Ipsum je slepi tekst, ki se uporablja pri razvoju tipografij in pri pripravi za

Lesene ograje

Lorem Ipsum je slepi tekst, ki se uporablja pri razvoju tipografij in pri pripravi za

PREDNOSTI NOVIH JVO SISTEMOV KVEDER

 

PREDNOSTI NOVIH JVO SISTEMOV KVEDER – K- LIGHT ZA NIVOJE ZADRŽEVANJA N2 , H1 in H2

Vsakodnevne prometne nesreče na Slovenskih cestah z lažjimi in hudimi poškodbami oseb in tudi smrtne žrtve na eni strani ter prizadevanja države za zmanjšanje  teh statističnih podatkov in povečanje varnosti na drugi strani, zahtevajo nenehni razvoj na vseh področjih varnosti cestnega prometa. Tako se tudi Evropski standardi na tem področju v luči zagotavljanja večje varnosti nenehno dopolnjujejo – izboljšujejo in dvigajo na višajo raven, kar vse zahteva nenehni razvoj novih in izboljšave že uporabnih produktov, ki zagotavljajo oziroma pripomorejo k večji varnosti cestnega prometa.

Preberi več...

Podjetje KVEDER d.o.o., se kot proizvajalec obcestnih varnostnih ograj »JVO« vsakodnevno srečujemo z novimi izzivi za sledenje teh sprememb in zagotavljanje skladnosti s Tehničnimi Smernicami za Ceste, krajše «TSC«. Tako nenehno razvijamo in izboljšujemo sisteme
JVO, ki so skladne s standardom SIST EN 1317-1 ….6 in že omenjenimi TSC-eji.
Po omenjenem standardu SIST EN 1317-1 … do 6, ki predpisuje zahteve za JVO, poznamo več vrst – nivojev sposobnosti zadrževanja vozil, ki so razdeljeni na:
- MAJHNA SPOSOBNOST  ZADRŽEVANJA –TO SO ZAČASNE JVO (oznake T1, T2 in T3 )
- OBIČAJNO SPOSOBNOST ZADRŽEVANJA  ( oznake N1 in N2 )
- POVEČANA SPOSOBNOST ZADRŽEVANJA ( oznake H1 , H2 in H3 )
- ZELO VELIKA SPOSOBNOST ZADRŽEVANJA ( oznaka H4a in H4b )
Od načrtovanja do izdelave in dovoljenja za vgrajevanje JVO, pa je kar dolga pot.
Končni izdelek kot JVO za neki nivo zadrževanja naštet v prejšnjem odstavku prvo potrebuje certifikat, ki se pridobi na osnovi poročil o opravljenih poskusnih trkih, ki jih zahteva standard SIST EN 1317-1 in 2. Rezultati takšnega trka morajo biti v mejah za vse s tem standardom predvidene opazovane in merjene parametre.

KAJ ZAHTEVA RAZVOJ IN TESTIRANJE NOVIH OGRAJ JVO:
Kot že omenjeno je potrebno za vsako JVO izvesti poskusni trk, ki ga lahko opravi katero koli notificirano podjetje v EU. V Sloveniji takšnega inštituta ni, zato moramo testne trke opravljati v nam najbližji Nemčiji, ki pa ima inštitut, ki je akreditiran oziroma notificiran s strani EU. Sledenje nenehnim novim zahtevam- izboljšavam standardov in biti konkurenčen na trgu pa od nas, kot podjetja KVEDER, zahteva nenehni razvoj novih sistemov JVO, ki so boljši in cenejši od konkurence doma in na globalnem trgu na splošno!
Tako vam v tej objavi predstavljamo novo linijo tako imenovanih JVO – varnostnih ograj KVEDER z oznako  pred nivojem zadrževanja K-LIGHT!  Kot samo ime pove so to lahke ograje in če je poraba jekla iz katerega so ti sistemi izdelani, manjša je manjša tudi cena in korak k večji konkurenčnosti je bil storjen. S to oznako K-LIGHT imamo sisteme za nivoje zadrževanja N2, H1 in H2, ki so po TSC smernicah veljavnih v Republiki Sloveniji  najpogosteje zahtevan proizvod JVO na naših cestah.
Kot že večkrat omenjeno, se naša politika »patriotizma« prizadeva, da so proizvodi plod domačega znanja in da razvoj ter nenazadnje proizvodnja ostajata doma v Sloveniji. Pri razvoju je sodeloval tudi dr. prof. Zoran Ren iz Mariborske univerze – Fakulteta za strojništvo s svojo ekipo s katero uspešno sodelujemo že 10 let. Certificiranje vseh naših proizvodov kot tudi omenjene nove linije JVO K-LIGHT pa smo zaupali domačemu inštitutu ZAG iz Ljubljane, ki je notificiran s strani EU.  
Naše nove ograje nivoja zadrževanja N2,H1, in H2 imajo vse delovno širino W4≤ 1,30m ( največja deformacija JVO izmerjene ob trku vozila ), ter so v A razredu, ki ga določi parameter merjenja ASI, in  ta mora biti manjši ali enak (≤) 1.

PREDNOSTI SISTEMA K-LIGHT N2W4 – klasa A
Sistem je z vidika teže na m1  lažji  in posledično cenejši od obstoječih že vgrajenih sistemov za nivo zadrževanja N2.
Uporabili smo slovensko formo odbojnika, ki omogoča enostavne prehode med različnimi nivoji zadrževanja ostalih proizvajalcev JVO v Sloveniji, ki vsi brez izjeme uporabljajo enako obliko odbojnika. S tako zasnovano- projektirano JVO K- LIGHT N2 smo dosegli delovno širino W4≤ 1,30m, kar je na sproti do sedaj vgrajevane (N2W5 ≤1,70m) boljše in ograjo pri pomanjkanju prostora za projektirane objekte za ograjo ( na primer PHO ograjo, stebre-drogove javne razsvetljave in za kamere ali pol portale ),  lahko postavimo bližje cesti.
Ker so stebri dolžine 1500mm so v zemljino pri enaki višini JVO 75cm vpeti v zemljino samo 76-78cm  od razlike pri N2W5, kjer to vpetje znaša 116-118cm. Prednost JVO K-LIGHT N2W4 je v tem, da je možnost poškodovanja podzemnih komunalnih vodov ob njihovi pravilni položitvi veliko manjša kot pri do sedaj vgrajevani N2W5.
Prednost novega sistema je tudi pri recikliranju, kjer je glede na manjšo težo potrebno
veliko manj energije in s tem smo zmanjšali obremenilni vpliv na ozračje.
Obstaja tudi manjša verjetnost prebitja podzemnih komunalnih vodov, ki niso v PID projektih ali pa so tako stari, da se za njih ne ve kje točno potekajo.
      
PREDNOSTI SISTEMA K-LIGHT H1W4 – klasa A
Tudi ta sistem je z vidika teže na m1  lažji  in posledično cenejši od do sedaj vgrajevanega sistema H1W5. Zgornji rob odbojnika smo načrtovali na enaki višini 75cm kot pri običajni sposobnosti zadrževanja za N2. S to potezo smo pri navezavah med sistemoma H1 in N2 izgubili motečo valovanje ograje, ki smo jo občutili med vožnjo po cesti, ki je imela zagotovljeno standardizirano varnost s postavitvami JVO.
Seveda smo tako kot pri sistemu K-LIGHT N2W4 uporabili slovensko formo odbojnika.
Pri JVO K- LIGHT H1 smo prav tako dosegli delovno širino W4≤ 1,30m, kar je na sproti do sedaj vgrajevane (H1W5 ≤1,70m z vodilno letvijo ) boljše in tudi ta sistem omogoča ob pomankanju cestnega prostora, projektiranje objektov za ograjo bližje cesti.
Prednost JVO K-LIGHT H1W4 se po mnenju vzdrževalcev AC in ostalih cest v RS kaže predvsem pri vzdrževanju bankine in v košnji trave, ki se lahko izvaja strojno saj novi sistem H1W4 nima vodilne letve, ki omenjena dela zelo omejuje oziroma otežuje oziroma pri H1W5 to celo onemogoča in se mora košnja izvajati ročno z hrbtne strani JVO ali pa s čelne, v vsakem primeri pa kamenje leti na cesto in ogroža varnost- ( te izkušnje so nam zaupali vzdrževalci DARS-ovih baz ) .
Tudi možnost poškodovanja podzemnih komunalnih vodov je ob krajših stebrih manjša kot pri do sedaj vgrajevani JVO H1W5 z vodilno letvijo. Z uporabo distančnika je ta sistem namenjen predvsem za vgradnjo na AC, kjer se JVO brez distančnika ne sme vgrajevati. Prednost novega sistema je tudi v tem , da ne ovira pluženja snega tako kot sistemi z vodilno spodnjo letvijo, ki v tem pogledu predstavlja težavo. Tudi pri reciklaži smo zmanjšali porabo energije in s tem je zmanjšana tudi obremenitev ozračja.

PREDNOSTI SISTEMA K-LIGHT H2W4 – klasa A
Tudi pri tem sistemu smo strmeli k lažji teži sistema na m1 ograje in to nasproti  do sedaj vgrajevanega sistema H2W5 tudi dosegli. Sistem sestavljata dva vzdolžna odbojnika na C stebrih, pritrjena zaporedno, tako kot pri stari H2W5- tako , da stičišče pri navezavi teh dveh sistemov  praktično ni opazno. Pritrditev spodnjega odbojnika smo pustili  na višini 75cm, kot pri ostalih dveh sistemih K-LIGHT N2 in H1 in s tem dosegli, da so medsebojne navezave postale zelo praktične in enostavne.
S to potezo smo pri navezavah s sistemoma H1 in N2  družine K-LIGHT izgubili motečo valovanje ograje, ki smo jo občutili med vožnjo po cesti. Pri navezavah ob priliki popravil ali rekonstrukcij pa smo z že vgrajenimi sistemi N2W6 in N2W5 ter H1W5 in H2W. pa smo to vizualno motnjo omilili.
Kar rezultatsko tudi navdušuje pri POSKUSNEM TRKU-»CRASH TESTU« JVO K- LIGHT H2 je delovna širina W4≤ 1,30m ( največja deformacija izmerjena pri poskusnem trku je bila 1,20m ) ter dejstvo, da je sitem tudi v klasi A ( ASI =,85 ). Po našem mnenju in tudi strokovnih krogih ta sistem K-LIGHT H2W4 s svojo višino 110cm in z razmakom  med vzdolžnimi deli sistema samo 2cm, omogoča odlično zaščito proti zaslepitvi nasproti vozečih vozil brez dodatnih protislepilnih elementov, ki se običajno vgrajujejo na JVO v te namene. Ta lastnost je posebej dobrodošla na AC in HC, kjer se JVO postavlja v srednjem ločilnem pasu med smerema vožnje.
Prednost novega sistema je tudi v tem , da manj ovira pluženja snega, saj je spodnji odbojnik višje kot pri podobnih sistemih in nudi več prostora za pluženje snega v bankino za ograjo.
Kot pri ostalih dveh sistemih K-LIGHT je tudi tu prednost pri recikliranju.

Zaradi enake oblike odbojnika pri vseh treh novih sistemih JK-LIGHT  ( 100% kompatibilnost z obstoječimi  ) se nove ograje K-LIGHT enostavno vgrajujejo in navezujejo na že obstoječe JVO.

Iz opisanega je tudi razvidno, da testiranje ( praktično izvedeni trk po smernicah standarda SIST EN 1317-1 in 2 ), predstavlja najpomembnejši del jeklenih varnostnih ograj.
Certifikat za sitem JVO pa zagotavlja, da je proizvodnja in postavitev sistema enaka kot je
bila na poskusne trku !

KVEDER d.o.o.

Naslov:
Kveder d.o.o.
Zadobrova 135
3211 Škofja Vas

kontaktni podatki:
Tel.:  + 386 3 427 01 93
Fax.: + 386 3 427 01 94